+38 (048) 770 33 30; +38 (067) 988-44-10; +38 (095) 162-10-66
  • ru
  • ua

Рейтинг університетів за показниками Scopus 2016 року

Рейтинг університетів за показниками Scopus 2016 року

Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками.

База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів, 370 книжкових серій та 5,5 млн праць конференцій.

Станом на квітень 2016 року до бази даних Scopus включено 128 вищих навчальних закладів України, що на 8 вищих навчальних закладів більше ніж у вересні 2014 року.

У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з даними рейтингу, найвищий індекс Гірша серед університетів України мають Київський національний університет ім. Шевченка — 73 (72 у попередньому рейтингу), Харківський національний університет ім. Каразіна — 57 (52) та Львівський національний університет ім. Франка — 46, що за рахунок більшої кількості публікацій та цитувань посунув з третьої сходинки Одеський національний університет ім. Мечникова.

П’яту та шосту сходинку посідають Чернівецький національний університет ім. Федьковича (44) та НТУУ "Київський політехнічний інститут" (38).

Донецький національний медичний університет ім. Горького (37), Дніпропетровський національний університет ім. Гончара (33) та НТУ "Харківський політехнічний інститут" (33) посіли 7,8 та 9 місце рейтингу відповідно.

10-те місце посідає Національний університет "Львівська політехніка", що має 30 пунктів за індексом Гірша.

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
2 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
3 Львівський національний університет імені Івана Франка 
4 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
5 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
6 Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут" 
7 Донецький національний медичний університет імені Максима Горького 
8 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 
9 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 
10 Національний університет "Львівська політехніка" 
11 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
12 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
13 Ужгородський національний університет 
14 Національний медичний університет імені акад. О. О. Богомольця 
15 Сумський державний університет
16 Український державний хіміко-технологічний університет 
17 Донецький національний університет 
18 Харківський національний університет радіоелектроніки 
19 Донецький національний технічний університет 
20 Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
21 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 
22 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 
23 Дніпропетровська державна медична академія 
24 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 
25 Севастопольський національний технічний університет 
26 Харківський національний медичний університет 
27 Національний університет біоресурсів і природокористування України 
28 Одеський національний політехнічний університет 
29 Національний авіаційний університет 
30 Донбаська державна машинобудівна академія 
31 Хмельницький національний університет 
32 Одеський національний медичний університет
33 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 
34 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 
35 Національний лісотехнічний університет України 
36 Придніпровська державна академія будівництва і архітектури 
37 Криворізький національний університет 
38 Київський національний університет технологій і дизайну 
39 Національний університет харчових технологій 
40 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
41 Національний транспортний університет 
42 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 
43 Одеський державний екологічний університет 
44 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
45 Національна металургійна академія України 
46 Запорізький національний технічний університет 
47 Національний фармацевтичний університет 
48 Буковинський державний медичний університет 
49 Чернігівський національний технологічний університет 
50 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
51 Київський національний університет будівництва та архітектури 
52 Запорізька державна інженерна академія 
53 Івано-Франківський національний медичний університет 
54 Луганський державний медичний університет 
55 Київська школа економіки 
56 Одеська державна академія будівництва та архітектури
57 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
58 Запорізький державний медичний університет 
59 Вінницький національний технічний університет 
60 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 
61 Тернопільський національний економічний університет 
62 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
63 Житомирський державний технологічний університет 
64 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
65 Сумський національний аграрний університет 
66 Харківська медична академія післядипломної освіти 
67 Запорізький національний університет 
68 Луцький національний технічний університет
69 Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
70 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 
71 Донецький державний університет управління 
72 Одеська національна академія харчових технологій 
73 Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба 
74 Житомирський державний університет імені Івана Франка 
75 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
76 Українська академія друкарства 
77 Приазовський державний технічний університет 
78 Українська інженерно-педагогічна академія 
79 Національний університет водного господарства та природокористування 
80 Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова 
81 Київський національний торговельно-економічний університет 
82 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
83 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 
84 Київський медичний інститут Української асоціації народної медицини 
85 Українська медична стоматологічна академія 
86 Міжнародний Соломонів університет 
87 Національний гірничий університет України 
88 Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
89 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 
90 Херсонський державний університет 
91 Український державний університет залізничного транспорту 
92 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
93 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
94 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 
95 Черкаський державний технологічний університет
96 Міжрегіональна академія управління персоналом 
97 Одеський національний морський університет 
98 Чорноморський державний університет імені П. Могили 
99 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 
100 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
101 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 
102 Національний університет фізичного виховання і спорту України 
103 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 
104 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 
105 Міжнародний гуманітарний університет 
106 Київський славістичний університет 
107 Українська академія банківської справи Національного банку України 
108 Харківський державний університет харчування та торгівлі 
109 Національний університет "Одеська морська академія" 
110 Білоцерківський національний аграрний університет 
111 Дніпродзержинський державний технічний університет 
112 Полтавський університет економіки і торгівлі 
113 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 
114 Мукачівський державний університет 
115 Львівський державний університет фізичної культури 
116 Уманський національний університет садівництва 
117 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
118 Львівська комерційна академія 
119 Національна академія державного управління при Президентові України 
120 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
121 Державний університет інформатики і штучного інтелекту
122 Київський Університет імені Бориса Грінченка 
123 Маріупольский державний університет 
124 Університет економіки та права "Крок" 
125 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 
126 Національний університет "Одеська юридична академія" 
127 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 
128 Харківський національний університет внутрішніх справ

Рейтинг складено Видавничою службою «УРАН» на замовлення сайтуОсвіта.ua (квітень, 2016 рік).

Індекс Гірша дорівнює N якщо науковець чи наукова установа опублікувала N наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, а решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів. Наприклад, Київський національний університет ім. Шевченка має індекс, що дорівнює 73, це означає, що цим навчальним закладом було опубліковано 73 наукових статті, кожна з яких процитована щонайменше 73 рази. Інші ж статті Університету Шевченка були процитовані менш ніж 73 рази.

"Scopus" — бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях. База даних індексує більше 20 000 наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук. Також, до бази даних потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Розробником та власником "Scopus" є видавнича корпорація "Elsevier". Дані "Scopus", окрім іншого, використовуються при складанні деяких рейтингів провідних університетів світу. Наприклад, Times Higher Education або QS World University Rankings.