+38 (048) 770 33 30; +38 (067) 988-44-10; +38 (095) 162-10-66
  • ru
  • ua

Акция!!! Скидки на обучение в Ягеллонском Университете

Акция!!! Скидки на обучение в Ягеллонском Университете
ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ВАЛЮТА Бакалаврат 1-ШИЙ РІК  Бакалаврат ПОДАЛЬШІ РОКИ Магистратура 1-ШИЙ РІК

Магистратура  ПОДАЛЬШІ РОКИ

ПРАВА ТА АДМІНІСТРАЦІЇ    

адміністрація

 

PLN 7000 6000 6600 5600

право 

ЄДИНА МАГІСТРАТУРА

PLN 10000 9000 10000 9000

право: інтелектуальна власність та нові медіа

  PLN 8400 7400 ----- -----
ФІЛОСОФІЇ    
філософія   PLN 8000

8000

----- -----
когнитивістика   8000

8000

8000 8000
культурознавство   8000

8000

8000 8000
педагогіка   8000

8000

8000 8000
педагогіка спеціальна   8000

8000

8000 8000
психологія ЄДИНА МАГІСТРАТУРА 8600 8600 8600 8600
релігієзнавствo – інтердисциплінарне навчання з релігій та культур світу  
 

8000

8000 8000 8000
соціологія   8000 8000 8000 8000
ІСТОРІЇ    
археологія   PLN 8800 8000 8800 8000
етнологія та культурна антропологія  
історія історична антропологія
історія мистецтв  
юдаїстика  
музикологія  
охорона культурних здобутків БАКАЛАВРАТ
ФІЛОЛОГІЇ    
класична   PLN

9500

8600 9500 9500
неофілологія англійська з німецькою мовою 8600 8600 8600 8600
неофілологія французька 9500 8600 8600 8600
неофілологія німецька з англійською мовою 9500 8600 9500 8600
неофілологія іспанська 9500 8600 8600 8600
неофілологія філологія орієнтальна — арабістика 13800 12900 13800 12900
неофілологія філологія орієнтальна — індологія 9500 8600 9500 8600
неофілологія філологія орієнтальна -іраністика 9500 8600 9500 8600
неофілологія філологія орієнтальна -японістика 13800 12900 13800 12900
неофілологія філологія орієнтальна -синологія 13800 12900 9500 8600
неофілологія  філологія орієнтальна -туркологія 9500 8600 9500 8600
неофілологія португальська 9500 8600 8600 8600
неофілологія російська 9500 8600 8600 8600
неофілологія румунська 9500 8600 ----- ------
неофілологія словянська 9500 8600 8600 8600
неофілологія шведська 9500 8600 9500 8600
неофілологія українська 9500 8600 8600 8600
неофілологія венгерська 9500 8600 8600 8600
неофілологія італійська 9500 8600 8600 8600
неофілологія іспаністика 9500 8600 ---- -----
неофілологія мова та культура Росії 9500 8600 8600 8600
неофілологія культура Росії та сусідських народів 9500 8600 8600 8600
лінгвістика прикладна   ----- ------ 8600 8600
лінгвістика переклад та міжкультурна комунікація ------ ------- 8600 8600
лінгвістика переклад та міжкультурна комунікація ------ ------ 8600 8600
ПОЛОНІСТИКИ    
редакторська справа   PLN 7000 7000 7000 7000
польська філологія антропологічно-культурна
польська філологія вчитель
польска мова в суспільній комунікації комунікація в суспільній практиці
культурознавство тексти культури
полоністика-компаратистика  
театрознавство  
ФІЗИКИ, АСТРОНОМІЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМАТИКИ    
астрономія   PLN 6600 6000 6600 6000
біофізика біофізика молекулярна, фізика медична
фізика фізика дослідницька та теоретиняна, приклада фізика
інформатика  
астрофізика та космологія   PLN ---- ---- 6600 6000
МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ    
інформатика біоінформатика PLN 6000 6000    
інформатика прикладна, теоретична, інженерія прогрманого забезпечення, моделювання, штучний інтелект та управління
інформатика аналітична  
математика біоматематика; математика в економіці, загальна
компютерна математика  
ХІМІЇ    
хімія   PLN

12000
 

12000
 

12000 12000
медична хімія ------ ------
охорона навколишнього середовища 12000 12000
БІОЛОГІЇ ТА НАУК ПРО ЗЕМЛЮ    
біологія   PLN 3800 3800    
географія фізична, суспільно-економічна, просторова економіка та  розвиток регуонального  туризму 3800 3800    
геологія   3800 3800    
нейробіологія   7600 7600    
ЛІКУВАЛЬНИЙ    
дієтика   EUR 4000 4000    
лікарська справа ЄДИНА МАГІСТРАТУРА 6 років 9000 9000    
стоматологія ЄДИНА МАГІСТРАТУРА 9500 9500    
ФАРМАЦІЯ    
медична аналітика ЄДИНА МАГІСТРАТУРА EUR 6000 6000    
фармація
НАУКИ ПРО ЗДОРОВЯ    
фізіотерапія   EUR 2000      
сестринська справа
акушерство
медицина спасіння
публічне здоровя
УПРАВЛІННЯ ТА СУСПІЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ    
журналістика та суспільні комунікації   PLN 8200 8200    
ekonomia міжнародна економіка; банки; страхування 8200 8200    
електронна обробка інформації   8200 8200    
фільмознавство та вчення про нові медія   8200 8200    
суспільна політика управління суспільними та громадськими організаціями 8200 8200    
психологія прикладна психологія ЄДИНА МАГІСТРАТУРА 8200 8200    
управління (менеджмент) управління фірмою, міжнародне управління, управління персоналом 8200 8200    
управління (менеджмент) міжнародне управління 8200 8200    
управління (менеджмент) менеджмент публічного позаурядового сектору 8200 8200    
управління інформацією   8200 8200    
управління в культурі та медіа управління в культурі 8200 8200    
zarządzanie kulturą i mediami управліяння в медіа 8200 8200    
МІЖНАРОДНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ    
американістика   EUR 4200 4200    
націоальна безпека   4000 4000    
єропеїстика германознавство 4200 4200    
єропеїстика   4200 4200    
культурознавство міжнарожна культура 4200 4200    
культурознавство росієзнавство 2200 2000    
культурознавство укораїнознавство 2200 2000    
міжнародна міграція   4200 4200    
політологія політичний консалтинг; політична журналістика 4000 4000    
міжкультурні відносини   4200 4200    
міжнародні відносини міжнародна безпека, сучасна дипломатія,європейська інтеграція 4000 4000    
азієзнавство

Близький Схід модуль: Ізраїль

2200 2000    
азієзнавство

Близький Схід модуль: Арабський світ

2200 2000    
азієзнавство

Далекий Схід модуль: Китай

2200 2000    
азієзнавство

Далекий Схід модуль: Індія та Південна Азія

2200 2000    
азієзнавство

Далекий Схід модуль: Японія

2200 2000    
азієзнавство

Далекий Схід модуль: Корея

2200 2000    
азієзнавство Далекий Схід 4200 4200    
євроазіське вчення   2200 2000    
БІОХІМІЇ, БІОФІЗИКИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ    
біохімія   PLN 4600 4600    
біофізика ЄДИНА МАГІСТРАТУРА 4300 4300    
біотехнологія   4800 4800    
МІЖФАКУЛЬТЕТНА ОСВІТА    
математично-природнича   PLN  

6600

 

6600

   
матеріалістика та нанотехнології  

6600

6000    
ЯУ спільно з СУ    
ветеринарія ЄДИНА МАГІСТРАТУРА EUR

2000

1500